HE(A)LA MÄNNISKAN

" Du har hög teoretisk och intellektuell förmåga, du har ”djupa” tankegångar och du gör noggranna och seriösa arbeten.

Det märks att du har stor kunskap i ämnet, kanske borde du själv skriva en bok? Du ligger kunskapsmässigt och filosofiskt på en hög nivå."

S.J

* * *

"Det som handledaren uppmärksammade mest är Peters goda förmåga att observera, sättet att samla information med olika sinnen, och att omsätta det i praktisk handling."

"Peter har en bra förmåga att observera olika former av kommunikation i ett samtal. Dvs. Peter kan skilja ifrån information i auditiv, visuell och kinestetisk."

D.Z.

* * *

"You have a ´clear knowing´ that allows you the amazing ability to pull facts out of thin air. You are exceptionally tuned-in to information from your Higher Self or your Spirit Guides enabling you a strong sense of knowing that comes not from a place beyond logic but rather the mind´s eye."  

James Van Praagh

* * *

"I am exited to see your book come to life!"

Gabby Bernstein

* * *

"Peter visar ett salutogent förhållningssätt i

att han undersöker friskhetsfaktorer och

en humanistisk människosyn i att se personer

som ansvarstagande individer som är kapabla

att fatta intelligenta, meningsfulla beslut."

D.Z.

***

"All the best with your book,

I'm sure it will be something special!"

Richard Turner

***

Submit a Testimonial

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible